MANİSA İL MEM ARGE

2017-2018 MESİR Projesi

2017-2018 MESİR Projesi

 

2017-2018 Eğitim Öğretim Yılında Uygulayacağımız Yerel Projeler

Projenin Konusu: Manisa’da Eğitim- Öğretim faaliyetlerinin niteliğini artırmak ve kalitesini geliştirmek için tüm okul ve kurumlarda faaliyetler planlamak, yürütmek ve faydalılığını izlemek amacıyla bir çatı proje oluşturmak.

Projenin Amacı:Manisa’da milli-manevi değerlerine bağlı, kendisi ve çevresiyle barışık, insanları ve doğayı seven, teknolojiyi üst seviyelerde kullanarak akademik başarısında artış gösteren öğrenciler yetiştirmek.

Projenin Gerekçesi:Manisa il genelinde eğitim öğretim faaliyetlerinin niteliğini artırmak ve milli manevi değerlerine bağlı, ülkemizi 2023-2071 hedeflerine taşıyacak nesilleri yetiştirme vizyonudur. 

Manisa ili genelinde eğitim-öğretimin kalitesini artırmak, öğrencilerimize bilgiye ulaşma yollarını öğretmek, eğitim personelinin bilgi ve becerilerini yükseltmek, aralarındaki iletişimi ve paylaşımı sağlamak, sürekli araştırma, değerlendirme, analiz yapmak amacıyla Manisa ili sınırları içerisinde Milli Eğitim Bakanlığı´na bağlı tüm resmi ve özel okullar ile kurumları kapsayan 249.452 öğrenciye 17.249 eğitimciyeve hayat boyu öğrenme ile tüm Manisa halkına ulaşmayı hedeflemektedir.

Ölçülemeyen hizmet geliştirilemez temel prensibinden hareketle eğitimin tüm süreçlerinin kalite bağlamında sorgulanarak ölçülmesi, fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla elde edilen sonuçların değerlendirilmesi ve geliştirilmesi büyük önem taşımaktadır.

  Bu doğrultuda Millî Eğitim Bakanlığı tarafından ülke genelinde yıllık olarak izlenmek üzere öğrenci, öğretmen, okul, ilçe, il gelişim seviyelerini belirlemek ve Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kalite Endeksini oluşturmak için MİLLÎ EĞİTİM KALİTE ÇERÇEVESİ hazırlanmıştır.

  Bu Kalite Çerçevesi, eğitim ve öğretimin öğrenciye kazandırmak istediği temel değer ve yetkinlikler ile bilgi, beceri, tutum ve davranışları esas alan Öğrenci Temel Öğrenme Kazanımlarını belirlemektedir.

 

  Öğrenci Temel Öğrenme Kazanımlarının gerçekleşmesini desteklemek üzere Eğitim ve Öğretim Hizmetlerinin Niteliği ve Eğitim Yönetiminde İzleme ve Değerlendirme başlıkları altında eğitim ortamı, eğitim süreçleri, eğitim yönetimi ve izlemeye ilişkin kriterler belirlenmiştir.

Millî Eğitim Bakanlığı 2015–2019 Stratejik Planında, merkez ve taşra teşkilatı eğitim ve öğretim sistemine ilişkin belirlenen sorun ve gelişim alanlarına istinaden oluşturulan stratejik plan temel yapısında,

•Eğitim ve Öğretime Erişim

•Eğitim ve Öğretimde Kalite

•Kurumsal Kapasite

 olmak üzere üç ana tema ortaya çıkmıştır.

 

  Bu temalar altında beş yıllık stratejik amaçlar ve hedefler ile bu amaç ve hedefleri gerçekleştirecek stratejiler belirlenmiştir. Stratejilerin yaklaşık maliyetlerinden yola çıkılarak stratejik hedef ve amaçların tahmini kaynak ihtiyaçları hesaplanmıştır. Planda yer alan stratejik hedef ve amaçların gerçekleşme durumlarının takip edilebilmesi için stratejik plan izleme ve değerlendirme modeli oluşturulmuştur.

  Projemiz; özellikle Bakanlığımızın Milli Eğitim Kalite Çerçevesi içerisinde yer alankriterler incelenerek ve MEB Stratejik Planı ile Manisa MEM Stratejik Planı içerisinde yer alan tema başlıkları altında gruplandırılmış olup 2023 Vizyonuna ulaşmayı hedeflemiştir.

06/10/2017 tarih ve 15998974 sayılı Valilik Oluru ile Uygulanması planlanan Proje ve Faaliyetlere İlişkin Dökümanlara Aşağıdaki Linklerden Ulaşılabilir.

 

 

DEĞERLER EĞİTİMİ PROJESİ

MANİSA OKUYOR PROJESİ

HER SINIFIN BİR YETİM KARDEŞİ VAR PROJESİ

ŞEHRİM BENİM EVİM PROJESİ

 

1. Anafartalar Mahallesi Belediye Caddesi No19 Milli Eğitim Müdürlüğü Ek Binası Şehzadeler / MANİSA - 0 236 232 15 05

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.